10 เงื่อนไข การรับประกันของมือถือ i-mobile

รับประกัน

ศูนย์บริการซ่อม ไอโมบาย
ศูนย์บริการ ไอโมบาย พร้อมตรวจเช็คและให้บริการหลังการขายครบวงจรในด้านต่างๆของโทรศัพท์มือถือไอโมบายแก่ผู้ใช้ไอโมบาย โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและพร้อมให้คำปรึกษาที่พร้อมให้บริการและ คำปรึกษา ด้วยความสะดวก รวดเร็วในระดับมาตราฐานสากล โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการใช้งานท่านจึงสามารถมั่นใจได้ถึงมาตราฐานการให้บริการ หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือลองแวะเข้ามาขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของเรา ได้ที่ศูนย์บริการไอโมบายทั้ง … สาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนไอโมบาย คอลเซ็นเตอร์ โทร. 0-2975-5555 ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

ตรวจสอบสาขา

จุดรับฝากเครื่องซ่อม
ตัวแทนศูนย์บริการรับ-ส่งเครื่องซ่อมโทรศัพท์มือถือไอโมบายที่ได้รับการแต่งตั้งจากไอโมบาย(ประเทศไทย)ซึ่งจะบริการรับ-ส่งเครื่องจากลูกค้าและส่งต่อให้ศูนย์บริการไอโมบายในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์มือถือไอโมบาย ที่ไม่สะดวกเดิน ทางเข้ามาติดต่อที่ศูนย์บริการโดยตรง ซึ่งท่านสามารถมั่นใจและวางใจได้ถึงมาตรฐานการให้บริการที่มอบให้เพราะเรามีเครือข่ายตัวแทนศูนย์บริการ ที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ตรวจสอบศูนย์บริการทั่วไทย

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. เครื่องโทรศัพท์, อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา, แท่นชาร์จไฟ, ชุดหูฟังไร้สาย รับประกัน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
  2. แบตเตอรี่, ชุดหูฟัง, สายเชื่อมต่อข้อมูลและ การ์ดหน่วยความจำ รับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
  3. การรับประกันนี้ มีผลใช้กับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อจากร้าน i-mobile by Samart และตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทยเท่านั้น
  4. หลักเกณฑ์การรับประกันในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศ ไทยให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผู้ซื้อทราบและเข้าใจในวันสิ้นสุดระยะเวลา รับประกันจากสติ๊กเกอร์รับประกันหรือ การบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ i-mobile
  5. ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะให้บริการซ่อมแซมหรือ เปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่มีการคิดค่าอะไหล่หรือค่าแรงในการซ่อม และอะไหล่ที่เสียดังกล่าวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไม่คืน
  6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ที่จำหน่าย โดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดให้เป็นไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฏหมาย แต่ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์, ความพึงพอใจในการใช้งาน, การสูญเสียประโยชน์ หรือผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่ เกิดจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการสนทนา การหยุดการ ทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของข้อมูลที่เกิดจากการใช้หรือ ไม่สามารถใช้งานได้
  7. เนื่องจากระบบเซลลูล่าร์ / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใช้ร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile นี้เป็นบริการที่จัดสรรโดยผู้ให้บริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงาน,การพร้อมใช้งานของบริการ, พื้นที่ ครอบคลุมของระบบนั้น
  8. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ใดก็ตามที่ได้รับการซ่อม หรือเปลี่ยนอะไหล่แล้วจะได้รับการรับประกันเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วันนับจาก วันที่ซ่อมแล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า
  9. การเข้ารับบริการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกค่าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมและค่าอะไหล่เองตามราคาที่แท้จริง
  10. สติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดอยู่บนเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ต้องไม่ฉีกขาด, ไม่หลุดร่อน, ไม่มีการขูดลบ หรือขีดฆ่า

เครดิต i-mobile

เข้าชม 828 ครั้ง

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
10 เงื่อนไข การรับประกันของมือถือ i-mobile, 5.0 out of 5 based on 1 rating

แสดงความคิดเห็น