TagWi-Fi HotSpot

เปลี่ยน i-mobile IQ ให้กลายเป็น Wi-Fi HotSpot

หลังจากที่เคยแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่า การจัดการ SIM ที่มีไว้สำหรับเลือกใช้เครือข่ายสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลกันแล้ว มาวันนี้เรามาลองแปลงร่างเครื่อง i-mobile IQ ของเราให้กลายเป็นตัวปล่อยสัญญาญไว-ไฟ หรือที่เรียกกันว่า Wi-Fi HotSpot สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ ทั้ง Notebook หรือแท็บเล็ตต่างๆ กับขั้นตอนการตั้งค่าที่ไม่ยุ่งยาก *** เลือกเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลกับ SIM ที่รองรับ 3G ก่อนนะครับ การเปิดใช้งาน [...]