TagIQ

สร้างชอร์ตคัตแอปฯบนหน้า Homescreen

แอปฯที่เราใช้งานบ่อยๆ และไม่ต้องการที่จะเข้าไปในหน้ารวมแอปฯ ให้วุ่นวาย กับความสามารถหนึ่งที่ช่วยให้เราปรับแต่งหน้า Homescreen ได้อย่างสะดวก(มีถึง 5 หน้าด้วยกัน) [...]