TagFacebook Reaction

Facebook Reaction ปุ่มใหม่ แทน LIKE

หลังจากที่เคยมีข่าวของ Facebook ที่ทดสอบเพื่อเปลี่ยนแปลงปุ่ม Like ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพราะมีผู้ใช้งานส่วนหนึ่งเสนอแนะเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึก [...]