Tagรุ่นไหน

เลือกของขวัญ มือถืองบ 5,000 บาท ซื้อรุ่นไหนดีจาก i-mobile

i-mobile จำนวน 5 รุ่น ที่สามารถใช้งบ 5,000 บาท (ตามราคาใน store.i-mobile.com) ซึ่งเราเน้นในเรื่องของการใช้งานและความคุ้มราคามาเป็นตัวตัดสิน นอกจากนั้นมีทั้งเน้น ดิจิตอลทีวี , กล้องถ่ายภาพ , การอัพเดท และแบตอึด เป็นต้น [...]