Tagดิจิตอลทีวี

มาทำความรู้จัก ดิจิตอลทีวี ตอนที่ 2

ทีวีดิจิตอล คืออะไร ? กอนจะรูจัก ทีวีดิจิตอล หรือโทรทัศนระบบดิจิตอล (Digital Television) ตองรูกอนวา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ระบบรับสัญญาณโทรทัศนในโลกใชเปนระบบอนาล็อก (Analog) แตในชวงหลายปหลังมานี้ เทคโนโลยีของคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาอยางมากจึงไดนํามาประยุกต ผสมผสานกับเทคโนโลยีของระบบรับสงสัญญาณโทรทัศน จนเกิดระบบดิจิตอลขึ้นนั่นเอง ซึ่งภาพและเสียงที่สงผานระบบดิจิตอลจะมีความคมชัดสูงกวาระบบอนาล็อกมาก ในระบบอนาล็อกนั้นในบางครั้งถึงแมสัญญาณที่ไดรับอาจจะมีออนบาง มีสัญญาณรบกวนบาง แตดวยความเปนระบบอนาล็อกก็ยังจะนําสัญญาณนั้นมาใชงานทําใหในบางครั้งแมวาสัญญาณจะแยไปบางก็ยังสามารถรับชมไดโดยภาพอาจจะไมชัด อาจมีเสียงรบกวนบาง แตถาเปนและยังสงขอมูลไดมากกวาระบบอนาล็อกในหนึ่งชองสัญญาณดวย เรียกวา “Multicasting” [...]

มาทำความรู้จัก ดิจิตอลทีวี ตอนที่ 1

ดิจิตอลทีวี (Digital TV) หรือที่คุนกันในแบบไทยๆวา ทีวีดิจิตอล เชื่อวาวันนี้หลายคนคงผานหูผานตากับคําคํานี้แทบจะทุกวันเปนอีกหนึ่งกระแสที่กําลังมาแรงในชวง ๒-๓ ปที่ผานมา วงการโทรทัศน ในบานเราจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ซึ่งคําถามที่ตามมาก็คือ แลวเจาทีวีดิจิตอลคืออะไร โทรทัศนหรือ ทีวี สื่อสังคมอีกประเภทหนึ่งที่มีอิทธิพลและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของผูบริโภคทุกเพศทุกวัย ในการ รับขอมูลขาวสาร ความรูความบันเทิง ที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งการดูทีวีแตละครั้งเคยสังเกตหรือไมวา ในบางสถานที่ บางชองภาพไมชัดเจนหรือรับสัญญาณไมได ที่เปนเชนนี้เพราะระบบทีวีบานเรายังเปนการเขารหัสแบบ [...]

i-mobile IQ 6.8 DTV โพสราคาขาย 7,990 บาท พร้อมส่งฟรีทั่วประเทศ

หลังจากที่ได้ทดลองจับไปบ้างแล้วสำหรับ i-mobile IQ 6.8 DTV ภายในงาน Thailand Mobile Expo 2014 เมื่อกลางปี กับหน้าจอขนาดใหญ่ 5.5 นิ้ว ความละเอียด HD และสเปคของซีพียู 1.7GHz Quad Core พร้อมกับ ROM 16GB [...]

แกะกล่องรีวิว i-mobile i-TAB DTV จอ 7 นิ้ว ดูดิจิตอลทีวีราคาประหยัด

ทักทายยุคดิจิตอลทีวีกับอุปกรณ์รุ่นที่สองจากทาง i-mobile i-TAB DTV กับแท็บเล็ตหน้าจอขนาด 7.0 นิ้ว ที่เน้นการใช้งานรับชมดิจิตอลแบบภาคพื้น ดังนั้นตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของดิจิตอลทีวีกันก่อนนะครับ [...]

i-mobile เผยยอดจำหน่าย DTV on Mobile ผ่าน 1 สัปดาห์ทะลุ 20,000 เครื่อง พร้อมตั้งเป้า 1.5 ล้านเครื่องก่อนสิ้นปี

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,364 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อน ส่วนอยู่ที่กำไรสุทธิ 403 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 15% โดยมีรายได้จาก บมจ.สามารถไอ-โมบาย เป็นแรงผลักดันสำคัญ ซึ่งในไตรมาส 1 [...]

เริ่มจำหน่าย i-mobile i-TAB DTV ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วไทยเพียง 4,890 บาท

สำหรับใครที่พลาดจับจอง i-mobile i-TAB DTV แท็บเล็ตดูดิจิตอลทีวีรุ่นแรกในประเทศไทย ดูฟรี ไม่ต้องต่อเน็ท (ในพื้นที่ให้บริการ) กับราคาเปิดตัวแสนสบายกระเป๋า 4,890 บาท พร้อมทั้งอุปกรณ์เสริมในกล่องอีกครบถ้วนสำหรับการใช้งานรับชมดิจิตอลทีวี ขาตั้ง และนอกจากนั้นรุ่นนี้ยังมีพอร์ท HDMI สำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับจอขนาดใหญ่อีกด้วย แต่ต้องบอกก่อนนะว่ารองรับเฉพาะไว-ไฟ เท่านั้น ส่วนรุ่นที่รองรับ 3G คาดว่าคงต้อรอกันในช่วงปลายเดือนหน้า สั่งซื้อ i-mobile [...]

สองหนุ่มนอนดูทีวีกลางแยกอโศก จุดเริ่มต้นของ DTV Series จาก i-mobile

ถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาหลายคนที่ติดตามโซเซียลเน็ตเวิร์คคงเคยได้เห็นภาพ 2 หนุ่มที่นั่งบนโซฟา และดูทีวีกลางสี่แยกอโศกบนทางม้าลาย และเกิดคำถามขึ้นมาว่าเป็นโฆษณาของสินค้ายี่ห้อไหน วันนี้เรามีคำตอบกันแล้วสำหรับคลิปเปิดตัว สมาร์ทโฟนโฟนรุ่นใหม่ของ i-mobile DTV Series กับแนวความคิดที่ว่า มือถือดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ไม่ต้องต่อเน็ต และลองมาชมโฆษณาตัวเต็มของดิจิตอลทีวีบนสมาร์ทโฟนตัวแรก i-mobile IQ 5.8 DTV ที่นำแสดงโดยพระเอกหลุยส์ [...]

ทดลองใช้งาน i-mobile IQ5.8 DTV ในงาน Thailand Mobile Expo 2014 Hi-End

จัดว่าเป็นไฮไลท์ของงาน Thailand Mobile Expo 2014 Hi-End สำหรับ i-mobile IQ5.8 DTV สมาร์ทโฟนเครื่องแรกในไทยที่รองรับการรับชมดิจิตอลทีวี โดยไม่ต้องต่อเน็ท กับราคาเปิดตัว 5,990 บาท [...]