CategoryArticle

13 จุดสังเกตว่าคุณ ติดโทรศัพท์

ปัจจุบันที่มือถือกลายเป็นอวัยวะชิ้นที่ 33 ของร่างกายไปเรียบร้อยแล้ว จนหลายคนเริ่มสงสัยว่ามีอาการ ติดโทรศัพท์ หรือไม่ เพราะไม่ว่าเราจะทำอะไร เรียกได้ว่าตั้งแต่ตื่นนอน [...]

ไขเลขรหัสค่า IP กันฝุ่น กันน้ำได้เแค่ไหน

หลายท่านคงเคยได้ยินกันมาบ้างกับสมาร์ทโฟนรุ่นที่กันน้ำต่างๆ กับตัวเลขเหล่านี้ทั้ง “IP67″ และ “IP68″ คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าตัวเลขเหล่านี้มันมีความหมายว่าอย่างไร ?? ในวันนี้เรานำข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขเหล่านี้มาฝากกันให้หายสงสัย ถ้าอยากรู้แล้วว่าคืออะไรไปทราบพร้อมๆกันเลย IP (Ingress Protecion Ratings) คือ มาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกทั้งหลาย มาตรฐานนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย European Committee for Electro Technical Standardization (CENELEC) (NEMA IEC [...]

มาทำความรู้จัก ดิจิตอลทีวี ตอนที่ 2

ทีวีดิจิตอล คืออะไร ? กอนจะรูจัก ทีวีดิจิตอล หรือโทรทัศนระบบดิจิตอล (Digital Television) ตองรูกอนวา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ระบบรับสัญญาณโทรทัศนในโลกใชเปนระบบอนาล็อก (Analog) แตในชวงหลายปหลังมานี้ เทคโนโลยีของคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาอยางมากจึงไดนํามาประยุกต ผสมผสานกับเทคโนโลยีของระบบรับสงสัญญาณโทรทัศน จนเกิดระบบดิจิตอลขึ้นนั่นเอง ซึ่งภาพและเสียงที่สงผานระบบดิจิตอลจะมีความคมชัดสูงกวาระบบอนาล็อกมาก ในระบบอนาล็อกนั้นในบางครั้งถึงแมสัญญาณที่ไดรับอาจจะมีออนบาง มีสัญญาณรบกวนบาง แตดวยความเปนระบบอนาล็อกก็ยังจะนําสัญญาณนั้นมาใชงานทําใหในบางครั้งแมวาสัญญาณจะแยไปบางก็ยังสามารถรับชมไดโดยภาพอาจจะไมชัด อาจมีเสียงรบกวนบาง แตถาเปนและยังสงขอมูลไดมากกวาระบบอนาล็อกในหนึ่งชองสัญญาณดวย เรียกวา “Multicasting” [...]

มาทำความรู้จัก ดิจิตอลทีวี ตอนที่ 1

ดิจิตอลทีวี (Digital TV) หรือที่คุนกันในแบบไทยๆวา ทีวีดิจิตอล เชื่อวาวันนี้หลายคนคงผานหูผานตากับคําคํานี้แทบจะทุกวันเปนอีกหนึ่งกระแสที่กําลังมาแรงในชวง ๒-๓ ปที่ผานมา วงการโทรทัศน ในบานเราจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ซึ่งคําถามที่ตามมาก็คือ แลวเจาทีวีดิจิตอลคืออะไร โทรทัศนหรือ ทีวี สื่อสังคมอีกประเภทหนึ่งที่มีอิทธิพลและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของผูบริโภคทุกเพศทุกวัย ในการ รับขอมูลขาวสาร ความรูความบันเทิง ที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งการดูทีวีแตละครั้งเคยสังเกตหรือไมวา ในบางสถานที่ บางชองภาพไมชัดเจนหรือรับสัญญาณไมได ที่เปนเชนนี้เพราะระบบทีวีบานเรายังเปนการเขารหัสแบบ [...]

3 ขั้นตอน สำหรับการเลือก Power Bank สำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

Power Bank หรือแบตเตอรี่สำรองเรียกได้เป็นว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เสริมที่ค่อนข้างจำเป็นสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตในปัจจุบัน แต่แบตเตอรี่สำรองเองก็มีหลากหลายยี่ห้อ หลากหลายราคาตั้งแต่หลักร้อย ไปจนถึงหลักพัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพ และความจุของตัวแบตเตอรี่ ให้เลือกจับจอง แล้วถ้าเราเกิดอยากจะซื้อแบตเตอรี่สำรองดีๆ เอาไว้ใช้งานสักตัวละ เราจะต้องดูอะไรบ้างวันนี้มีคำตอบครับ ทำความเข้าใจกับ POWER BANK หรือแบตเตอรี่สำรองกันก่อน ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับแบตเตอรี่สำรองกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับ สำหรับแบตเตอรี่สำรองที่พบเห็นกันได้ในประเทศไทยนั้น ก็จะจำแนกได้หลากหลายรูปแบบ แต่ขอจำแนกเป็น 3 ประเภทดังนี้ [...]

ประเทศไทยติดใน 10 ประเทศที่เคยสั่งบล็อคยูทูป

เรารู้ว่าคุณก็ดู YouTube เกือบทุกวัน และคุณทราบไหมว่าประเทศไทยเคยสั่งบล็อค YouTube ด้วย เป็นเวลา 5 เดือน แต่น่าเสียดายที่คนในหลายประเทสไม่มีโอกาสเข้าถึง YouTube   ด้วยสาเหตุเพราะรัฐบาลได้มีการบล็อคไม่ให้เข้าใช้งาน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีการทำคลิปเผยแพร่เกี่ยวกับ 10 ประเทศที่บล็อค YouTube ภายในช่องของ Alltine10’s ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ 10 ประเทศทั่วโลกที่บล็อคการใช้งาน YouTube [...]

รู้ว่าใครโทรหาเราด้วย Whoscall

สมาร์ทโฟนกับการจัดการสายโทรเข้านั้นมีมากันตั้งแต่สมัยโนเกียสมาร์ทโฟนรุ่นแรกๆ มาจนถึง Windows Mobile ก็มีแอพฯ ที่ใช้งานคล้ายๆ กันอยู่ แต่นั่นเป็นแค่ยุคแรกๆ ของสมาร์ทโฟนเท่านั้น ซึ่งช่วยให้เราป้องกันสายโทรเข้าได้โดยไม่ต้องเสียเวลามากดวางสาย เพียงแค่จับเอาเบอร์นั้นๆ เข้าสู่ระบบ Black List เท่านั้น แต่พอมาถึงยุค 3G การใช้งานอินเตอร์เน็ตบนมือถือ และการโทรเข้ามีระบบที่แยกกันอย่างเป็นอิสระมากขึ้น คือเราสามารถโทรคุยกับเพื่อน ไปพร้อมๆ กับการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนมือถือไปด้วยในเวลาเดียวกัน จึงมีการพัฒนาระบบป้องกันสายโทรเข้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [...]

เทียบกับหมัดต่อหมัด i-mobile IQX Octo VS IQX Bliz

หลังจากที่วางจำหน่าย IQX Bliz ได้ไม่นานเท่าไหร่ ทาง i-mobile ก็ปล่อยมือถือระดับ Octa Core ในชื่อรุ่น Octo ตามมาติดๆ เลยทำให้สมาชิกหลายท่านมีคำถามทั้งในเรื่องของสเปคที่เปรียบเทียบกันแล้วใกล้เคียงกันมากและเรื่องของราคาที่ต่างกันเล็กน้อย ว่าตัวไหนมีความน่าสนใจมากกว่ากัน วันนี้เลยจับเอาทั้ง 2 รุ่นมาเปรียบเทียบกันในเรื่องสเปคเด่นๆ อาทิ ซีพียู , หน้าจอ , หน่วยความจำ [...]

ร้าน STARBUCKS ขึ้นอันดับ 1 สถานที่เช็คอินใน instagram

หลังจากที่เคยมีการเปิดเผยผ่านทางเว็บ Zocialinc ถึงสถานที่ และตัวเลขสถิติต่างๆในโลกโซเซียลเน็ตเวิร์คในบ้านเราไป ก็มีตัวเลขของแอป   instagram ที่ครหลายคนทราบกันว่าเป็นแอปสำหรับแชร์รูปถ่ายและเช็คอินสถานที่ต่างๆไปพร้อมกๆกัน และก็ได้มีการเก็บสถิติของเมื่อปี 2013 เกี่ยวกับลักษณะการโพสของผู้ใช้งานในประเทศไทยว่ามีตัวเลขไหนน่าสนใจกันบ้าง โดยแบ่งประเภทผู้ใช้งานออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ กลุ่ม Celebrities คิดเป็น 0.26% มีจำนวน Follow เฉลี่ยอยู่ที่ 172,013 และช่วงเวลาโพสที่มีค่าปฎิสัมพันธ์ (Time [...]