AIS 3G ปล่อยบริการ HD Voice ในโทรศัพท์มือถือ i-mobile ปลายเดือนสิงหาคมนี้

HD-voice-imobizone

AIS เตรียมปล่อยให้บริการ HD Voice ให้กับโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องที่รองรับ HD Voice โดยอัตโนมัติตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ทำให้โทรศัพท์มือถือรุ่นต่อไปนี้สามารถใช้ HD Voice ได้ หลังจากที่ AIS ทำการทดสอบ HD Voice กับโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นก่อนที่จะปล่อยให้ใช้ HD Voice ได้ในเครือข่าย จากการเปิดให้บริการ HD Voice มากว่า 1 ปี ไม่พบปัญหาใดๆ ส่วนรุ่นของทาง i-mobile คือ

  • I-mobile: IQX3A, IQ5.6A – สำหรับการทดสอบในช่วงแรก
  • I-mobile: IQX Octo, I-Style 2.1A – สามารถใช้งานได้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้
  • และส่วนหลังจากเดือนสิงหาคมนี้ มือถือรุ่นใหม่ที่รองรับ HD Voice สามารถใช้งานได้อัตโนมัติภายใต้เครือข่าย AIS 3G

HD Voice จะทำให้คุณภาพเสียงคมชัดขึ้นแล้ว ยังช่วยให้เราแยกแยะเสียงในการประชุมทางโทรศัพท์ (conference call) ได้ว่าเป็นเสียงพูดของใคร และทำให้ยังคุยกันรู้เรื่องถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงอึกทึกจอแจ แต่การที่จะใช้ HD Voice ได้ โทรศัพท์มือถือต้องรองรับ HD Voice และเครือข่ายที่ใช้ก็ต้องรองรับ HD Voice ด้วย

เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในยุค 3G สามารถเข้ารหัสเสียงได้ 2 แบบคือ

  • คุณภาพปกติเรียกว่า Adaptive Multi-Rate – Narrow Band (AMR-NB) รองรับเสียงในช่วงความถี่ 0 – 4,000 Hz
  • คุณภาพสูงเรียกว่า Adaptive Multi-Rate – Wide Band (AMR-WB) สามารถถ่ายทอดเสียงในช่วงความถี่ 0 – 8,000 Hz มีชื่อทางการตลาดว่า HD Voice

เครดิต Sarun2530 ผ่าน whatphone.tv

เข้าชม 1147 ครั้ง

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

แสดงความคิดเห็น